Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging in uw huidige lidmaatschap doorgeven?

Stuur deze wijziging dan naar: ledenadministratie@seghwaertopdreef.nl.

Let hierbij op de volgende zaken:

  • Geef bij uw aanmelding voor een activiteit altijd door op welk tijdstip van de week u gaat deelnemen.
  • Bij een afmelding voor een activiteit, wordt uw algemene lidmaatschap van de buurtvereniging niet automatisch stopgezet.
  • Geef bij een verhuizing altijd duidelijk uw nieuwe en oude adres door.
  • Wilt u zich afmelden voor een activiteit en/of uw lidmaatschap opzeggen? Gebruik het volgende uitschrijvingsformulier.