Contact

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het……….:

(op tegel klikken)
27bestuur

 

Voor vragen over activiteiten kunt u terecht bij de……..:

(op tegel klikken)
28coordinatoren

 
HEEL BELANGRIJK: verzoeken voor het huren van zalen voor verjaardagen of jubilea worden niet gehonoreerd. Dit is voor SOD absoluut niet mogelijk wegens afspraken met de Gemeente. Alleen als er sprake is van het organiseren van cursussen of het houden van vergaderingen waarbij bewoners van de Buurt Seghwaert en/of leden van de Buurtvereniging profijt van hebben, is het verhuren van zalen toegestaan.

Buurtvereniging “Seghwaert op Dreef”
KvK nr. 404.13.660
Rekeningnr.NL 57 INGB 0005 51 85 85
Mail: info@seghwaertopdreef.nl

Buurtruimte “De Patio”
Gaardedreef 189
2723 AZ Zoetermeer
tel. 06 54202159