Privacy

2018 Model Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht www.verenigingenrecht.nl

 

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van de buurtvereniging Seghwaert Op Dreef, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40413660. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt;
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerde activiteit.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adres;
(c) woonplaats;
(d) e-mailadres;
(e) telefoonnummer;
(f) geboortedatum;
(g) geslacht;
(h) bankrekeningnummer;
(i) overige betalingsgegevens;
(j) de activiteit waar u aan deelneemt

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) de gekozen activiteit te effectueren;
(c) het versturen van facturen;
(d) het verzenden van aankondigingen/nieuwsbrieven;
(e) contact met u op te nemen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Ben Hoeksema via 06 51529558 of sod.leden@gmail.com voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden buiten de vereniging:

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan door de vereniging georganiseerde
activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Mei 2018, versie 0.1