Grote Bingo op 13 april.

Bij Seghwaert op dreef in de Patio. Datum zaterdag 13 april 2024.
We beginnen om 20:00 uur, de zaal is open 19:15 uur.

Er zijn weer fantastische prijzen: Onder andere Tassen met levensmiddelen,
huishoudelijke apparaten en diverse andere prijzen.
Opgeven kan vanaf 2 personen vanaf 18 jaar bij: Gerda en Joop, tel. 0647874055 of beekhuizen@ziggo.nl

Bingo voor 50+ op zaterdag 20 april bij Seghwaert Op Dreef.

Zaterdag 20 april houden wij weer een gezellige bingo 50+ in de Patio, het buurthuis van Seghwaert Op Dreef. Hebt u er ook weer zin in? U bent van harte welkom!

De vorige keren was het heel gezellig! We beginnen om 14:00 uur. De zaal is om 13:30 open. De bingomiddag duurt tot ongeveer 15:45 uur. We spelen weer 6 ronden.
De prijzen bestaan uit goed gevulde levensmiddelenmanden.. Graag tot zaterdagmiddag 20 april in de Patio!
Voor informatie kunt u terecht bij Paulo ter Avest, paul_ter Avest@hotmail.com of telefoon: 0621690170

Toneelgroep RAPALJE

Lijkt toneelspelen je leuk? Kom eens langs om kennis te maken met de “familie” van Rapalje.

Dat kan op iedere maandagavond vanaf 20.00 uur.
Gewoon sfeer proeven en een beetje snuffelen hoe Toneelgroep Rapalje iedere keer succesvol een stuk op de planken zet.

Oh ja, ervaring is geen pre. Jouw enthousiasme is genoeg.

Je bent sowieso van harte welkom bij Buurtvereniging “Seghwaert Op Dreef”. Gaardedreef189, 2723 AZ te Zoetermeer

Bel je even van tevoren naar 06-42233945, dan vangen we je bij aankomst op.

Toneelgroep Rapalje

Vrijwilligers gezocht voor de huttenbouwweek

Zoetermeer – YMCA en Seghwaert Op Dreef organiseren van 12 t/m 16 augustus 2024 voor de 8e keer een huttenbouwweek.

Tijdens deze week bouwen de kinderen van pallets en afvalhout een hut op het grasveld naast de Patio, het buurthuis van Seghwaert Op Dreef (Gaardedreef 189).
Hulp is nodig bij de begeleiding van de kinderen van 8 tot 12 jaar bij het bouwen van de hutten in de ochtend en het spelprogramma in de middag.

Deze vrijwilligers moeten ouder zijn dan 16, we doen dan ook vooral een beroep op de ouders van de deelnemende kinderen. Je kunt samen met een tweede vrijwilliger een groep van ca. 8 kinderen begeleiden, maar er zijn nog talloze andere zaken, zoals het klaarmaken van de lunch, waarbij we je hulp hard nodig hebben.

Wil je ons een of meer dagen helpen of heb je vragen?
Neem contact op met huttenbouw@ymcazoetermeer.nl

Nieuw EHBO-cursus

Beste belangstellende,

Komend voorjaar zullen we weer een EHBO-cursus organiseren. Dit betreft een volledige cursus EHBO, inclusief reanimatie en AED gebruik, zonder examen. Aan het einde van de cursus EHBO krijgen alle deelnemers een certificaat van deelname. De cursus is gericht op trainers en andere betrokkenen bij de lessen binnen de club. Er is slechts een zeer beperkt aantal plekken beschikbaar. Omdat jullie belangstelling hadden getoond, worden jullie wat eerder geïnformeerd dan anderen.

Data
De cursus vindt plaats op donderdag, van 19.00-22.00. De data zijn 18 april, 25 april, 16 mei, 23 mei, 30 mei

Locatie
Volgt

Interesse?
Om mee te kunnen doen verwachten we dat een deelnemer alle avonden aanwezig is.
Aanmelden kan onder vermelding van de volgende gegevens:

 1. Voorletter(s)
 2. Voornaam
 3. Achternaam
 4. Geboortedatum
 5. Club
 6. Rol binnen de club

Met vriendelijke groet,
Patricia van den Kieboom
Verenigingsondersteuner

Werkdagen: ma, di, woe en do
Bezoekadres: Stadhuisplein 1 / Postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer
Telefoonnummer: 079 346 86 01 – Mobiel: + 31 6 420 88 406

http://www.zoetermeer.nlZoetermeer Sport | Facebook| Zoetermeer sport I Instagram

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht … onze plannen voor 2024

Ben jij die vrijwilliger die bij Seghwaert Op Dreef…

Plaats wil nemen in het bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester):

 • als 1e penningmeester en gezamenlijk met een 2e penningmeester, niet zijnde bestuurslid, tot een taakverdeling komt?

In het kader van onze renovatie:

 • als kassasysteembeheerder betrokken wil zijn bij de inrichting van en/of begeleiding van de invoering van een nieuw kassasysteem? En ook na de invoering kassasysteembeheerder wil blijven?

In de Patio:

 • als huismeester beschikt over talenten om in de Patio technische klussen uit te voeren en wellicht ook beschikt over kennis van beeld en geluid?

Bij het begeleiden van onze lopende activiteiten en/of opzetten van nieuwe activiteiten:

 • tijdens de huttenbouwweek in augustus 2024:
  • als activiteitenbegeleider deelneemt in het kernteam van SOD en YMCA en vanuit de Patio begeleidt en zorgt voor de culinaire verstrekkingen tijdens de huttenbouwweek?
  • als algemeen vrijwilliger vanuit de Patio zorgt voor culinaire verstrekkingen?
  • als groepsbegeleider op het terrein groepen deelnemende kinderen begeleidt?
  • als culinair expert tijdens de afsluitende barbecue de braadkunsten vertoont?
 • als activiteitenbegeleider of algemeen vrijwilliger ons buurt-inlooppunt (veelal signalering voor nieuwe activiteiten) verder vorm wil geven?
 • als activiteitenbegeleider of algemeen vrijwilliger de projecten voor middelbare scholieren: Beweegpark, Computercafé ‘Samen online” en Gamedays, wil realiseren?
 • als activiteitenbegeleider of algemeen vrijwilliger over culinaire capaciteiten beschikt om de eerder zo gewaardeerde zondagsmaaltijd of -lunch weer te serveren?
 • als activiteitenbegeleider of algemeen vrijwilliger betrokken wil zijn bij de organisatie van de burendag?
 • als deelnemer, nu er drie bridgeclubs spelen ideeën heeft en/of wil uitvoeren voor onderlinge interactie?
 • als deelnemer die creatieve aanleg heeft voor bijvoorbeeld beeldhouwen, bloemschikken de vrijdagse creamiddag mee wil opzetten en begeleiden?
 • als deelnemer het verloop van je eigen activiteit wil versterken?
 • ons barmedewerkersteam wil versterken?

Geef ons dan een berichtje op info@seghwartopdreef.nl om te laten weten waarin je geïnteresseerd bent!

Wist je dat …

 • Per 1 september 2023 onze buurtvereniging met drie partijen: bridgeclub Kontrakt, Sweet Lake Bridgers en Spelgroep Phoenix, een nieuwe samenwerking is aangegaan? Wij ook graag zien dat deze activiteiten goed, sfeervol en naar ieders welbevinden plaatsvinden?
 • Op dit moment er besprekingen zijn met Toneelgroep Rapalje om bij ons te repeteren voor hun kluchten die zij twee keer per jaar in het Stadstheater spelen?
 • De inzet van vrijwilligers zeker niet beperkt is tot bestuurslid, activiteitenbegeleider of barmedewerker?
 • Naast het deelnemen aan een activiteit, het ook leuk is om vrijwilligerswerk voor je activiteit of voor andere activiteiten binnen de buurtvereniging te doen?
 • Wij als Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef een dertigtal activiteiten hebben opgenomen in onze subsidieaanvraag 2024 die we op 29 augustus 2023 bij de gemeente Zoetermeer hebben ingediend?
  • We vrijwilligers nodig hebben om onze lopende en geplande activiteiten in 2024 te realiseren?

Graag zien we reacties op info@seghwaertopdreef.nl van zowel leden als niet-leden!

 

 

Klaverjassen op maandagmiddag

We starten weer op maandagmiddag met onze klaverjasclub, maar we kiezen voor een andere formule. Gezelligheid wordt troef en er is alle ruimte om ontspannen te spelen zonder competitiestress.

Iedereen is van harte welkom, van starter tot routinier. We loten individueel, dus je krijgt steeds andere partners en tegenstanders.

Het spelen begint om 13.30. Voor meer informatie kun je terecht bij Marieke Hoeksema, telefoon 0612959064 of m.c.h.hoeksema@kpnmail.nl

Schaken bij Seghwaert Op Dreef

Op 29-03-2023 is de cursus schaken voor beginners als nieuwe activiteit gestart in de Patio, het clubhuis van Seghwaert Op Dreef. Vanaf nu op elke woensdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. Instromen is altijd mogelijk.

Gezelligheid staat voorop, dus u kunt op een ontspannen manier de beginselen van het schaakspel leren. Het is een inloopactiviteit, dus u kunt “zomaar” binnenlopen.

Meer informatie bij Ingrid Selderbeek, telefoon: 0646636534
of email: ingridbrussee@gmail.com

Badminton bij Seghwaert Op Dreef

Zin in een wekelijkse gezellige avond vol ontspannende inspanning? Kom dan op woensdagavond een shutteltje slaan bij Seghwaert Op Dreef.

Er is geen afhangsysteem, je bent lekker bezig en er is ook altijd tijd voor een praatje en een lach. Er wordt gespeeld aan de Forelsloot 5 van 20.00 tot 22.00 uur.

Voor meer informatie: Ton Marcussen, telefoon: 0630351124.
Of kijk op de website van Seghwaert Op Dreef, www.seghwaertopdreef.nl

Salsation op woensdag- en vrijdagochtend bij Seghwaert Op Dreef

Enige weken is Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef gestart met Salsation lessen. Inmiddels doen ca. 10 mensen enthousiast mee met deze fitnesstraining op onder andere Salsamuziek.

De groep bestaat uit maximaal 15 mensen, er kunnen er dus nog een paar bij. De lessen zijn op woensdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur en vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur.
Lidmaatschap van Seghwaert Op Dreef (€ 12,- per jaar) is verplicht.

Voor de lessen betaalt u € 17,50 per maand. De docenten zijn Hanneke Vonk en Harald Tan. Bij hen kunt u voor meer informatie terecht. Telefoon: 06-48122203 of email: hannekevonk74@gmail.com