NIEUW: SALSATION!

Op vrijdag 3 februari start Seghwaert Op dreef met Salsation.
Deze lessen worden gegeven in het buurthuis De Patio, Gaardedreef 189, Zoetermeer
Deze lessen zijn van 9.30 tot 10.30 uur.
Kosten: Eerste 2 lessen gratis, daarna 17,50 per maand.
  
SALSATION is een dansfitnessprogramma, voor alle leeftijden, dat laagdrempelig te volgen is.
Houd je van dansen op onder andere Salsa, Bachata, Kizomba, Reggeaton en wil je even de zorgen van alle dag vergeten? Kom dan gezellig meedansen.

Ervaring is niet nodig Het programma wordt afgestemd op de doelgroep.
Plezier staat voorop.
Tot snel!

Salsation instructors, Hanneke Vonk en Harald Tan
Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanneke (0648122203) of Harald (0625696798)

Heeft u belangstelling voor een cursus Duits of Frans?

De buurtvereniging Seghwaert Op Dreef is van plan om bij voldoende belangstelling een cursus te organiseren in deze moderne vreemde talen. Bij een deelname van tenminste 6 deelnemers gaan we starten op een nog nader overeen te komen tijdstip.
 
Wij kiezen voor een opzet zoals we die kennen bij onze succesvolle cursus Italiaans. Deze cursus is 12 lessen van één uur en een kwartier op maandagavond. De cursus kost € 200,- De nieuw op te zetten cursus zal hiermee vergelijkbaar zijn.

Bij voldoende belangstelling wordt u uitgenodigd voor een kennismaking, verdere informatie en een proefles. Vanwege de planning vragen we u binnen twee weken te reageren en uiteraard te vermelden om welke taal het gaat.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken via info@seghwaertopdreef.nl

Nieuwe rubriek Vraag&Aanbod verschenen

In het menu van de site is er een nieuwe keuze verschenen: Vraag&Aanbod.

Daarmee ga je naar een pagina waar je spullen en/of diensten kan vragen en/of aanbieden. Je mag zelf bepalen of jouw aanbiedingen gratis zijn (voorkeur!) of tegen betaling.

Maak gebruik van de daar aanwezige formulier.
Niet volledig ingevulde formulieren worden geweigerd.
A.u.b. probeer jouw inzending zo duidelijk mogelijk te beschrijven. De lengte van de beschrijving past zich automatisch aan aan de lengte van jouw tekst.

Jouw verzoek wordt eerst door de activiteitencoördinator beoordeeld en wordt daarna, afhankelijk van het inhoud, gepubliceerd op de daaronder te vinden pagina’s “gevraagd” of “aangeboden“.

Let op: naast jouw bericht worden ook jouw naam en telefoonnummer vermeld zodat geïnteresseerden jou rechtstreeks kunnen benaderen.

Bridge op zondag bij Tuinen en Akkers in de Patio

Bridge op zondag bij Tuinen en Akkers in de Patio, het clubhuis van Seghwaert Op Dreef.

Aanstaande zondag, 15 januari start de bridgeclub Tuinen en Akkers weer met de altijd bijzonder gezellige zondagmiddagdrive. Deze drives worden om de week gehouden, dus de volgende is op 29 januari, enz. Je kunt gewoon binnenlopen en meespelen.
Handig is om van te voren in te schrijven via een email: tuinenakkers@gmail.com

De kosten bedragen € 3 per speler (€ 2 als je lid bent van de club). Vanaf 13.00 uur en tot 13.20 kun je inschrijven, om 13.30 beginnen we met spelen. We spelen in twee lijnen en je kunt aangeven welke lijn jouw voorkeur heeft.

Adres: De Patio, Gaardedreef 189, Zoetermeer.

Lege blikken voor Burendag

Hoi iedereen, ik zou graag, voor het blikgooienspel, blikken (leeg) van 400gr verzamelen.

Wie kan mij daaraan helpen? Ik heb er ongeveer 30 nodig.

We hebben de tijd tot burendag. Je kunt ze afgeven in de Patio.

Alvast bedankt Ingrid

Woensdag middag inloop

Vele mensen gingen U al voor.
Voor allerlei vragen kunt U bij ons terecht, en we helpen U graag verder.
Denk o.a. aan vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen , werk en geldzaken maar U kunt ook gewoon binnenlopen voor een praatje met een kopje koffie of thee.
Dus ……… aarzel niet.

Kom op de woensdagmiddag (van 15.30 uur tot 17.00 uur) bij ons langs.
Ook kunt U op deze middagen andere bewoners van de wijk ontmoeten.
Samen kunnen we dan leuke dingen bedenken om op deze middagen te doen.
Koffie en thee staat klaar (gratis).
Zien we u binnenkort?
Wanneer?
Elke woensdagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur.
Seghwaert op dreef de Patio
Gaardedreef 1892723 AZ Zoetermeer
info@seghwaertopdreef.nl

Voortgang nieuwe maatregelen

Beste leden van de buurtvereniging Seghwaert Op Dreef.

In september heeft het bestuur een aantal maatregelen aangekondigd. Hiervoor was een aanpassing van de statuten nodig.
De notaris is hier druk mee bezig, maar pas in januari zullen deze statuten kunnen worden voorgelegd aan de leden in een ALV.

Daarom zullen de voorgenomen maatregelen pas per 1 maart ingaan, nadat de statuten zijn gepasseerd.

Voor de maanden januari/februari blijft dus de oude situatie van toepassing.

Zaken die hier los van staan zoals verhoging van de SOD-contributie naar € 12 en verhoging van de barprijzen, zullen wel per 1 januari ingaan.

Cursus bridge 

Seghwaert Op Dreef organiseert sinds kort een cursus bridge op dinsdagmiddag.
Mensen die de uitdaging aan willen gaan om dit spelletje enigszins onder de knie te krijgen zijn van harte welkom.

We zijn reeds gestart, maar nu kan je nog aansluiten.
We hebben een groepje van zeer enthousiaste cursisten en willen dat uitbreiden tot maximaal 8 mensen.
Dat betekent veel persoonlijke aandacht en alle ruimte om jouw probleem aan de orde te stellen.

Deze cursus is maatwerk en we gaan net zo lang door totdat je kunt gaan spelen bij een bridgeclub. Dat hoeft overigens helemaal niet.
En de cursus is helemaal gratis, cursusmateriaal krijg je van ons!
Heb je interesse? Neem dan contact op info@seghwaertopdreef.nl

Je bent van harte welkom.

Beste leden en deelnemers van de buurtvereniging Seghwaert Op Dreef

In de ALV van 14 september 2022 is besloten om de lidmaatschapscontributie te verhogen naar € 12,-. Tevens is er toen gesproken over aanpassing van de statuten en mogelijke prijsverhogingen m.b.t. contributies en barprijzen.

Het bestuur van de buurtvereniging realiseert zich dat op dit moment meer geld van de leden vragen op een ongelukkig moment komt. Iedereen heeft immers te maken met grote prijsstijgingen, de inflatie bedraagt inmiddels 15%. Helaas heeft ook de buurtvereniging te maken met deze prijsstijgingen, terwijl de subsidiegever (in eerste instantie de gemeente) ook de hand op de knip houdt.

Om in 2023 niet met een fors tekort te eindigen is een aantal maatregelen noodzakelijk.

Tevens zijn er nu verschillende tarieven voor leden en niet-leden voor verschillende activiteiten, ook dit willen we nu uniformeren. Voor de buurtvereniging zijn subsidie, contributie van de leden en de baropbrengst de enige bron van inkomsten. Uiteraard wordt er een beroep gedaan op de gemeente om ons door middel van extra subsidie bij te staan, maar dan nog zijn prijsverhogingen onvermijdelijk. Welke wijzigingen stellen wij voor?

· Je kunt uitsluitend nog aan een vaste activiteit deelnemen als je SOD-lid bent (het was tot nu toe mogelijk om deel te nemen aan een vaste activiteit zonder lid te zijn)

· De tarieven van de vaste activiteiten worden aangepast waarbij er nog maar 1 tarief geld, zie tabel hieronder

· De consumptieprijzen worden verhoogd, waarbij we de stijging van de inkoopprijzen volgen

Vaste activiteit Oud tarief Nieuw tarief per 1-1-2023 Leden Niet leden Alle leden

Ik hoop dat wij met deze uitleg een en ander hebben verduidelijkt. Om een aantal maatregelen te kunnen invoeren is een aanpassing van de statuten noodzakelijk. Dit is sowieso nodig vanwege de wet WBTR. Deze vergadering zal in november gehouden worden. Datum en agenda volgen zo spoedig mogelijk

Met een vriendelijke groet,

Joop de Bruin, Voorzitter

Aerobics extra tijd, en nog plekken vrij

Per 06 oktober 2022 zijn is er een extra les aerobics namelijk het uur voor het huidige uur.

Er wordt wekelijks aerobics gegeven door een ervaren instructrice.
De aerobics is low-impact. Low-impact wil niet zeggen dat er met een lage intensiteit/activiteit wordt getraind, maar de impact ofwel de directe invloed op het lichaam wordt zoveel mogelijk beperkt, zodat de kans op blessures nihil is.

Zo worden er weinig springoefeningen gedaan en wordt er gelet op een goede houding.  De les start met een warming-up. In dit gedeelte van de les worden er oefeningen gedaan, die gericht zijn op het bevorderen van een goede doorbloeding van de spieren en het verhogen van hartslag en ademhaling als voorbereiding op het volgende gedeelte waarbij het trainings-, en muziektempo een stuk hoger zal zijn.

Na de warming-up wordt het uithoudingsvermogen en de coördinatie getraind op een hoog niveau, maar met een lage impact dus weinig springen maar wel veel beweging, gevolgd door een cooling-down met oefeningen die bedoeld zijn om de hartslag en het ademhalingsritme weer omlaag te brengen.

Er wordt af en toe getraind met gewichtjes of met een dynaband. Allerlei spiergroepen worden aangepakt bij de oefeningen.
De aerobics is dus geschikt voor vrouwen van 16 tot 60 jaar.

Aanmelden is ook mogelijk via het formulier op deze site. Of kom gewoon eens langs en kijk zelf, u kunt dan geheel vrijblijvend een keer meedoen.

 

Wanneer?
Wekelijks op donderdag van 20:00 uur tot 21:00 uur. (momenteel vol)

en per 06-10-2022 ook op donderdag van 19:00 uur tot 20:00 uur (nog plekken  vrij)

Waar?
Sportzaal, Velddreef 84.
aanmelden kan via info@seghwaertopdreef.nl