Algemene Leden vergadering

Wil je een of meer van onderstaande documenten downloaden of afdrukken?

  1. Open een document door op de naam te klikken
  2. Klik daarna met de rechter muisknop in het geopend document
  3. In het dan geopende venster kies voor opslaan of afdrukken

Uitnodiging ALV 2024

a. Verslag extra alv Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef 13-06-20230

b. Jaarverslag 2023

c. Balans en winst-en-verliesrekening 2023

d. Analyse van het resultaat 2023 en 2022

e1. Subsidieverzoek Seghwaert Op Dreef 2024 29-8-2023

e2. Bijl.1 SOD Doelstellingen – Activiteiten 2024 V3

e3. Bijl.2 Begroting 2024 definitief (230826) (3)

f. Machtigingsformulier