Algemene Leden Vergadering

Beste leden van de buurtvereniging,

Op donderdag 18 juni 2020 vindt de Algemene Leden Vergadering plaats van de Buurtvereniging Seghwaert op Dreef. De ALV is enigszins verlaat door de corona-crisis.

De ALV begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Patio aan de Gaardedreef 189 in Zoetermeer.

Als lid van de Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef bent u op deze avond van harte welkom. De agenda en bijbehorende stukken zijn al te vinden op onze website:

https://seghwaertopdreef.nl/alv-stukken/ .

Door de corona-crisis verzoeken wij u vriendelijk u van tevoren aan te melden via info@seghwaertopdreef.nl, dit om het toegestane aantal mensen in de Patio niet te overschrijden.

Ook kunt u eventueel via info@seghwaertopdreef.nl het bestuur decharge verlenen voor het door haar gevoerde beleid.
Heeft u vragen of opmerkingen geef dit dan ook aan via info@seghwaertopdreef.nl.

Wij hopen u op 18 juni te zien.

Het Bestuur van de Buurtvereniging Seghwaert Op Dreef