Voortgang nieuwe maatregelen

Beste leden van de buurtvereniging Seghwaert Op Dreef.

In september heeft het bestuur een aantal maatregelen aangekondigd. Hiervoor was een aanpassing van de statuten nodig.
De notaris is hier druk mee bezig, maar pas in januari zullen deze statuten kunnen worden voorgelegd aan de leden in een ALV.

Daarom zullen de voorgenomen maatregelen pas per 1 maart ingaan, nadat de statuten zijn gepasseerd.

Voor de maanden januari/februari blijft dus de oude situatie van toepassing.

Zaken die hier los van staan zoals verhoging van de SOD-contributie naar € 12 en verhoging van de barprijzen, zullen wel per 1 januari ingaan.