Versoepeling Anti-Corona Maatregels

Beste mensen!

Afgelopen vrijdag heeft het Bestuur van de Buurtvereniging Seghwaert Dreef vergaderd over de versoepeling van de maatregelen van de overheid, met betrekking tot het Coronavirus.

Tijdens deze vergadering is er goed gekeken wat deze versoepeling kan betekenen voor de activiteiten die er in de Patio zijn. En we zijn dan ook heel blij dat er na Pinksteren een aantal activiteiten kan worden opgestart. Hierbij zullen wel protocollen in acht moeten worden genomen.

Het verheugt ons dat wij dit in samenwerking met de gemeente zullen doen.

Daarnaast zijn we ook heel dankbaar dat bonden, zoals van het biljarten, al protocollen hebben opgesteld. We zullen hier dan ook dankbaar gebruik van maken.

Een ding staat bij ons wel voorop, uw veiligheid en gezondheid.

De komende weken zullen wij uw op de hoogte houden welke activiteiten gaan starten!
Hou Facebook en onze website in de gaten.

Het SOD Bestuur