Vacatures ontwikkelingen

Beste Leden,

Vorige maand hebben wij een dringend beroep gedaan op de leden om zich te melden als bestuurslid.
Deze oproep heeft gelukkig geleid tot een aantal enthousiaste reacties van mensen die bereid zijn om een van de vacatures te vervullen.

Het huidige bestuur is nu met deze kandidaten in gesprek om te zien wie welke functie het beste zou kunnen vervullen. Het lijkt erop dat er voor de meeste functies een geschikte kandidaat is.

De komende weken zullen wij hen uitvoerig informeren over de uit te voeren werkzaamheden.
Als de beoogde kandidaten dan nog steeds enthousiast zijn, zullen wij hen op de eerstvolgende ledenvergadering voorstellen en voordragen als nieuwe bestuursleden van Seghwaert Op Dreef.

Zoals het er nu uitziet lijkt hiermee een mogelijke opheffing van de vereniging van de baan.

Wij zullen u van het verdere verloop op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van Seghwaert Op Dreef