ATTENTIE: Kritische situatie!!!!

Let op: er zijn nieuwe vacatures.

Zie:https://seghwaertopdreef.nl/vacatures-2/

Of bezoek de Vacatures pagina via bovenstaande menu optie.

UIT DE ALV: Tijdens de vorige ALV op 18 juni 2020 is gemeld dat de voorzitter Konnie Ludwig en de penningmeester Josee Beets nog voor een jaar herkiesbaar waren. Helaas zijn er vanuit SOD geen nieuwe kandidaten naar voren gekomen. De oproep voor een invulling van de vacante functies, inclusief die van secretaris blijft dus actueel. Konnie en Josee zijn bereid opvolgers een ruime inwerktijd te gunnen, maar wel uiterlijk tot eind december 2021. Ook de ledenadministrateur geeft aan zijn werkzaamheden uiterlijk 1 augustus 2022 te willen beëindigen. Dus hiervoor wordt ook een opvolger gezocht. Als geen geschikte kandidaten worden gevonden dan is het bestuur genoodzaakt de vereniging te ontbinden per 31 december 2021.