Nieuwe vacatures bij S.O.D.

Buurtvereniging Seghwaertopdreef vraagt om uw hulp bij het invullen van enkele essentiële vacatures.