MANTELZORGWAARDERING

Beste bewoners van de wijk Seghwaert, ook dit jaar willen wij u weer helpen bij de aanvraag van de mantelzorgwaardering.

Mantelzorgers die zorgen voor iemand die in Zoetermeer woont kunnen tot en met 10 november de mantelzorgwaardering voor 2020 aanvragen. De waardering bedraagt € 200.
Mantelzorgers kunnen de waardering aanvragen via de webssite van ZoSamen: https://www.zosamen.nl/mantelzorgers.
Hier kun je ook de voorwaarden vinden waar je aan moet voldoen om voor de waardering in aanmerking te komen.
Je komt in aanmerking voor de waardering als je onbetaald zorgt voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur die in Zoetermeer woont. Intensieve zorg verleent (meer dan 8 uur per week) voor langere tijd (meer dan drie maanden aaneengesloten); 18 jaar of ouder bent.

Als het u niet lukt om dit zelf te doen, dan kunt u ook terecht bij: een coördinator mantelzorg aanwezig op de maandagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur in het atrium van seniorencomplex Gondelkade aan de Gondelkade 33 in de Leyens in Zoetermeer.

Of u kunt, evenals vorig jaar, langskomen bij het Buurt inlooppunt van de Buurtvereniging Seghwaert op Dreef. Op de woensdagmiddag van 15.30 – 17.00 uur en op de vrijdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. Gaardedreef 189, en de koffie of thee staat klaar!

U wordt dan geholpen. Breng hiervoor uw BSN en IBAN nummer mee, ook het BSN nummer van de zorgvrager is nodig.
De gemeente Zoetermeer heeft ook aandacht voor jonge mantelzorgers tussen de 8 en 18 jaar met een speciale waarderingsactie.

Ben of ken jij een jonge mantelzorger tussen de 8 en 18 jaar in Zoetermeer? Geef hem/haar dan op voor de waardering via www.2becool.nl . Ook hier kunnen we u bij helpen.