KERSTWORKSHOP

Buurtvereniging Seghwaert op Dreef en het Hof van Seghwaert organiseren op zondag 15 december weer een Kerstworkshop bloemschikken. Deze workshop vindt plaats in het onderkomen van de Buurtvereniging De Patio (Gaardedreef 189). De eerste om 10.30 uur en de tweede om 13.00 uur.

Evenals voorgaande jaren kunt u weer kiezen uit een laag, horizontaal stuk op een schaal of een wat hoger stuk in een pot of vaas.

Van beide zal ik een voorbeeld verzorgen wat als inspiratie kan dienen, maar wat zeker niet perse nagevolgd hoeft te worden. Juist eigen creativiteit en ideeën worden gestimuleerd. En uiteraard, indien nodig met hulp, gerealiseerd.

Ik zal zorgen voor voldoende vazen, schalen en potten en uiteraard voor groen, bloemen, mos en allerhande bijkomende materialen. Ook kerstballen en lint zal er zijn in enkele gangbare kleuren.

De kosten bedragen evenals vorig jaar € 20,00, inclusief koffie of thee. Graag voor 1 december aanmelden per mail (jokebakker.d@gmail.com). Vermeldt uw voorkeur voor tijd en ook of u een horizontaal of verticaal stuk wilt maken.

In de eerste week van december krijgt u van mij een bevestiging en ook mijn rekeningnummer, zodat u vooraf kunt betalen.