Ontruimingsplan

Ingevolge de brand beveiliging verordening moet elk gebouw waarin zich 25 of meer personen kunnen ophouden, of werkzaam zijn, voldoen aan een goede mate van brandveiligheid, waarna een gebruikerstoestemming wordt verleend. Naast een ontruimingsplan moeten er ook door het gebouw vluchtkaarten geplaatst zijn, er moeten brandblussers en tal van andere preventieve maatregelen aanwezig zijn.

In onze buurtruimte de Patio zijn regelmatig 25 of meer personen aanwezig en ook wij hadden een ontruimingsplan nodig. Na overleg met de brandweer hebben wij een ontruimingsplan op gesteld. Dit is een hele klus, er moet rekening worden gehouden met vele regels en wetgevingen, en deze regelgeving is strenger geworden na de ramp van Volendam.

Wij hebben als eerste buurtvereniging ons ontruimingsplan afgerond, en deze is goedgekeurd door de brandweer. Mocht u interesse hebben in ons ontruimingsplan, dan kunt u contact opnemen met: info@seghwaertopdreef.nl

Klik op onderstaande tegel om het ontruimingsplan te openen.