Coronavirus maatregelen

Beste leden,

In navolging van het door het kabinet genomen besluit om alle scholen, de kinderopvang, sportclubs en ook de horeca te sluiten gaat het bestuur van SOD er toe over om de Patio met onmiddellijke ingang voor alle activiteiten te sluiten.

Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 6 april 2020.

Mocht er in deze situatie verandering optreden dan zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Seghwaert Op Dreef