Corona follow-up

Het bestuursteam van de buurtvereniging gaat de komende dagen bekijken, hoe en wanneer bepaalde activiteiten in de Patio kunnen worden opgestart. Dit met inachtneming van de maatregelen van de overheid.

We gaan onder anderen een protocol opstellen waar de desbetreffende deelnemers van de activiteiten zich aan dienen te houden. We beseffen terdege dat het voor u belangrijk is om uw sociale contacten, die u in de Patio had, weer te hernieuwen.

Maar we willen dit wel op een verantwoorde en veilige manier doen.

Dus hou FB en de Website in de gaten.

Bestuur Buurtvereniging SOD