CORONA EN EENZAAMHEID

Beste wijkbewoners!

We leven niet in zo’n mooie tijd. De corona grijpt steeds meer om zich heen.

Daarom het advies: maak zoveel mogelijk gebruik van mondkapjes, ook in de Patio.

Dit is voor uw gezondheid en ook voor de gezondheid van onze vrijwilligers. Alleen zo kunnen we de activiteiten openhouden.

En dat is in deze tijd echt noodzakelijk voor de sociale contacten.

Daarom ook dat we er alles aan doen om de inlooppunten op de woensdag- en vrijdagmiddag open te houden. Dit geldt ook voor de inloopmiddagen op de zondag. U bent van harte welkom op deze middagen. U wordt dan echt verwend.

Waarom willen we en doen we dat? Het is van groot belang dat de sociale contacten er zijn, zeker ook als u zich eenzaam voelt.

Het is nu de week van de eenzaamheid (van 1 – 8 oktober). Er wordt in deze week extra aandacht besteed aan de eenzaamheid. Dat is mooi, maar eigenlijk zou dit voor heel het jaar moeten gelden.

Wij, als Buurtvereniging Seghwaert op Dreef, gaan door middel van onze inloopmiddagen hier heel het jaar aandacht aan besteden. Dus kom langs en kom praten. Wij ontvangen u met open armen.

Ook ik ben af en toe heel eenzaam, en dat wil ik best met u delen.

Met vriendelijke groeten, Konnie Ludwig (voorzitter Buurtvereniging Seghwaert op Dreef).