Privacy Wet en SOD

Alle foto’s die op deze site gepubliceerd zijn, zijn met toestemming van de gefotografeerde personen opgenomen. Er zijn toen ook geen bezwaren geuit voor het publiceren van de foto’s op deze site.

Meent u alsnog dat u onterecht op een van deze foto’s herkenbaar aanwezig bent, dan kunt u dat aan de voorzitter van de Buurtvereniging Seghwaert op Dreef: voorzitter@seghwaertopdreef.nl per mail kenbaar maken. Uw afbeelding zal dan zodanig bewerkt worden dat herkenning uitgesloten is.

Derden zijn niet gemachtigd om bovengenoemde foto’s te kopiëren en/of verder te verspreiden zonder uitdrukkelijk toestemming van alle afgebeelde personen.