Nieuwe service voor leden van Seghwaert op Dreef.

Met ingang van het nieuwe jaar biedt Seghwaert op Dreef voor al haar leden een nieuwe service aan.

Idereen zit wel eens met de vraag waar met gebruikte frituurolie of -vet naar toe te moeten. Hoe kom je daar op een verantwoorde manier van af?
Seghwaert op Dreef biedt u nu de mogelijkheid uw gebruikte frituurolie en -vet in te leveren bij het verenigingsgebouw ‘De Patio’ op de Gaardedreef 189. Seghwaert op Dreef zal dan zorgdragen voor een verantwoorde afvoer en verwerking van deze olie en vetten.
Hiervoor gelden wel enige spelregels en voorwaarden.

  • U kunt uistluitend voor consumptie geschikte plantaardige olie en vet inleveren. Dus geen reuzel, ossewit en dat soort voor consumptie geschikte dierlijke vetten. Ook geen motorolie, geen naaimachineolie, of welke andere niet voor consumptie geschikte olie of vet.
  • U kunt uw olie of vet aanleveren in flessen of jerrycans waarin u de olie of vet aanschaft met een maximale inhoud van 3 liter per fles of jerrycan. U mag zo veel flessen of jerrycans inleveren als u wilt, mits niet groter van inhoud dan 3 liter.
  • U betaalt een vergoeding van € 1,00 (één Euro) per fles of jerrycan van maximaal 3 liter inhoud.
  • U kunt terecht op de 1ste donderdag van iedere maand, te beginnen op donderdag 4 januari 2018 tussen 18.30 en 19.00 uur.
  • U neemt zelf uw eigen fles of jerrycan weer mee naar huis.

Seghwaert op Dreef hoopt op deze wijze een positieve bijdrage te leveren aan een miliuebewuste oplossing van wat voor menig gezin een probleem kan zijn.