Het Oranje Fonds

Het Oranjefonds steunt projecten in heel Nederland, zo ook in de wijk Seghwaert. De Buurtvereniging Seghwaert op Dreef, doet daarom dan ook mee aan de collecte van 22 mei tot en met 26 mei.

Als deelnemende organisatie mogen we 50% van de opbrengst van onze collecte besteden aan onze eigen doelstellingen. Help ons daarom met collecteren? We kunnen dan nieuwe projecten opzetten ten behoeve van alle inwoners van de wijk Seghwaert.
U kunt u opgeven via info@seghwaertopdreef.nl. Mogen we uw mail binnenkort ontvangen?