Contact

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met het……….:

 
27bestuur

 

Voor vragen over activiteiten kunt u terecht bij de……..:

 
28coordinatoren

 

Buurtvereniging “Seghwaert op Dreef”
KvK nr. 404.13.660
Rekeningnr.NL 57 INGB 0005 51 85 85
Mail: info@seghwaertopdreef.nl

Buurtruimte “De Patio”
Gaardedreef 189
2723 AZ Zoetermeer
tel. (079)-3422131

 

Leave a Reply